stárnout \v\ teple – pohřbít vřele

stárnutí & tabu – lgbt & queer – společensky neuznaný zármutek – sociálně a ekologicky citlivé
pohřbívání – nové pohřební rituály

O stárnutí, umírání, pohřbívání, truchlení mluví se dnes víc než dřív.

Co bylo ještě před pár lety odsouvané a vytěsňované na okraj osobního i společenského zájmu, třeba ekologické pohřbívání a hospicová péče, dostává se do centra pozornosti.

Jiná témata jako LGBT stárnutí a společensky neuznaný zármutek jsou teprve na začátku podobného vývoje.

Pohřební rituály, na druhou stranu, považují se za samozřejmé, dané.

Pohyb je život, stagnace jeho opak. Co bylo ve středu, může se posouvat k okraji. Co bylo na okraji, může se posouvat do středu. A někde mimo ty nehybné body je naděje, na setkání.

Vítejte na mém lehce excentrickém webu.