Tedy ano, „musíme tam všichni“. Ale co bude potom? Kdo teď čeká informace o životě po životě, reinkarnaci, peklu a ráji, nicotě, nedočká se. Koho zajímá, co se mu dost pravděpodobně může stát, když mu někdo blízký zemře, dočká se odkazu na skvělou studii Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti. Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Najdete zde: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_436.pdf

Pokud jste lesba, gay, bisexuální nebo trans osoba nebo vás zajímá dopad úmrtí na LGBT domácnost, může se vaše čekání na relevantní informace rovnat očekávání nicoty.

Studie je výjimečná, ale bohužel jako téměř všechny podobné dokumenty, heteronormativní.

Chcete vědět, jaké jsou náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého (vypravení pohřbu, vydání spojená s dědickým řízením a vypořádání pozůstalosti). Najdete je ve studii. Zajímá vás, jaký propad příjmů domácnosti zažijete v prvních čtyřech měsících po úmrtí osoby, než se vyřídí žádosti o pozůstalostní důchody a další sociální dávky a také než proběhne dědické řízení? I na to dostanete odpověď: „Studie představuje modelové srovnání dopadů úmrtí člena rodiny na příjmovou situaci této rodiny. Konkrétně byla sledována změna příjmové situace v případě úmrtí starobního důchodce ze seniorského páru, hlavního živitele v úplných rodinách s dětmi, jednoho z bezdětných partnerů v produktivním věku a dítěte vychovávaného samoživitelem.“

Pokud byste chtěli vědět, jak jsou na tom s dopadem úmrtí na svoji domácnost LGBT lidé v porovnání s heterosexuální většinou, dočkáte se jedné poznámky pod čarou:

1„Nárok nemají ani pozůstalí registrovaní partneři“. Vztahuje se k textu: „Vdovský důchod náleží ženě po zemřelém manželovi, o vdovecký důchod mohou žádat muži po zemřelé manželce. Nesezdaným partnerům nárok nevzniká.1

A tak tedy: pokud je pro české heterosexuální domácnosti často nelehké se s úmrtím vypořádat, LGBT domácnosti to mají, i kvůli chybějící legislativě, ještě o něco těžší: kromě toho, že nemáme ani v registrovaném partnerství nárok na vdovský/vdovecký důchod, děti, které vyrůstají ve stejnopohlavním registrovaném páru, nemají nárok např. na sirotčí důchod po sociálním rodiči, zažíváme často i sociálně neuznaný zármutek. Tedy zármutek, o kterém se ostatní členové společnosti domnívají, že na něj člověk „nemá právo“. Nechtějí jej vidět, uznat a připustit.

Protože věřím na život před smrtí, na možnost ho naplnit, těším se, že nebude dlouho trvat, a lesby a gayové se budou moci brát, získají nárok na vdovský a vdovecký důchod, jejich děti budou zákonem chráněné stejně jako děti ostatních, a svůj zármutek nebudeme muset skrývat.

Rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, nejenom ty, které se týkají dopadu úmrtí na domácnost, najdete tady: https://www.jsmefer.cz/proc_manzelstvi