Výzkumná zpráva o LGBT stárnutí (vydali jsme v PROUD z.s.)

Brožura o LGBT stárnutí – česky (stručné výstupy výzkumné zprávy, PROUD z.s.)

Brožura o LGBT stárnutí – anglicky (briefly on LGBT ageing in the Czech Republic, PROUD z.s.)